Episod 99: Top 5 Girl Power

Episod 99: Top 5 Girl Power

Vi ger oss på temat Girl Power och fyller ett helt avsnitt med bad-ass-kvinnor, skinn på näsan och kvinnor som går sin egen väg!
Calle bjuder på kanelgifflar, medan Michael gör Nicklas besviken med sin alternativa list-etta!
Så, släng Arnold i väggen, golva Stallone och tänk inte ens på Steven Segal när vi diskuterar och hyllar starka kvinnor på vita duken!

Leave a Comment